نام دامنه ویژه نام فارسی دامنه قیمت (تومان) بروز شده در جزئیات و تماس
parssale.ir vipSim پارسیل 1,000,000,000 4 روز پیش تماس
parsale.ir vipSim پارسیل 1,000,000,000 4 روز پیش تماس
parssale.com vipSim پارسیل 1,000,000,000 4 روز پیش تماس
parsale.com vipSim پارسیل 1,000,000,000 4 روز پیش تماس